ביצוע תמ"א 38

חברת אומנות השיפוץ מתחייבת לבצע את תוכנית התמ"א 38 בצורה הטובה והיעילה ביותר, בעזרת צוות יועצים ומומחים הטובים ביותר.

כל בניין בו ניתן לבצע את התמ"א 38 ייבדק ע"י מהנדס החברה, שמומחיותו היא בביצוע תוכנית התמ"א 38, כדי שיבדוק האם התנאים ההנדסיים של המבנה מאפשרים את יישום התוכנית הנ"ל.

במידה ותנאי הבניין מאפשרים את הוצאת התוכנית אל הפועל, תידרש חתימה של 66% לפחות מדיירי הבניין המסכימים לביצוע התמ"א 38, כדי שנוכל לקדם את התוכנית ולהתקדם מול העירייה. מהנדס החברה ימליץ על שיטת החיזוק המתאימה ביתור לבניינכם. לאחר מכן, יועברו מסקנותיו למשרד אדריכלות, לבחינת אפשרויות השיפוץ והוספת יחידות הדיור.אנשי המקצוע שלנו- האדריכל והמהנדס- יגבשו יחדיו תוכנית מפורטת שתובא לידיעת דיירי הבניין ובה יהיה מידע לגבי אופן ביצוע תוכנית חיזוק הבניין, לוח זמנים משוער של ביצוע עבודות החיזוק (והבנייה על הגג) ושיטת החיזוק.

התוכנית שתגובש ע"י אנשי הצוות המקצועי שלנו, תוגש לרשות המקומית כדי שתאשר אותה ותוודא שהיא עומדת בכל דרישות התמ"א 38 על מנת שהפרוייקט ייצא לדרך. לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים, ניתן יהיה להתחיל בשיפוץ עצמו, כלומר- חיזוק הבניין, בניית מעלית, שיפוץ חיצוני של הבניין ושיפוץ לובי הבניין.

חשוב לציין שחברתנו תעמוד מול הרשויות בכל הקשור לביצוע כל ההליכים הבירוקרטיים הנדרשים, ומכם-הדיירים- נדרשת רק הסכמה לביצוע תוכנית התמ"א 38, על מנת שנוכל לקבל את כל האישורים בהקדם ולצאת לדרך במהירות. אנחנו מתחייבים לדאוג לקבלת היתרי בנייה בעירייה ולקבלת אישור של הועדה המקומית לתכנון ובנייה, וכמובן שאנחנו גם מממנים את כל שלבי החיזוק והבנייה של הבניין.

לסיכום, חשוב לציין כי פרויקטים רבים של תוכנית התמ"א 38 אינם יוצאים לפועל בגלל מחלוקות בין דיירי הבניין בכל הקשור לנחיצותו ולאופן יישומו. אנחנו רואים חשיבות רבה בקשר עם דיירי הבניין על מנת שהפרוייקט ייצא לדרך ללא התנגדויות, עובדה שתבטיח את יישומו המהיר והטוב ביותר. הדיירים חייבים להביא בחשבון עובדה חשובה: החסכון הכספי בביצוע פרוייקט התמ"א 38 אינו מוטל בספק-חסכון שיכול להגיע למאות אלפי שקלים (ניתן לבדוק מהן העלויות של שיפוץ בניין, חיזוקו ובניית מעלית בו), ובתמורה מתקבל בניין חדש,למעשה, וכמובן בטוח הרב ה יותר למגורים. לכן יש להביא בפני כל דיירי הבניין את כל העובדות החשובות הנ"ל ובמידת הצורך לפנות אלינו על מנת שנציג בפניהם את יתרונות מימוש התמ"א 38.