מחלקת בניינים ובתים מסוכנים בתיאום עם עיריית רעננה

החברה מתמחה בשיפוץ בניינים מסוכנים . וביצעה בפועל כ-190 בניינים מסוכנים בתל-אביב, ורמת-גן. הורדת "צו בניין מסוכן" בגוש דן, בתיאום עם מהנדס מפקח מטעם החברה שעלותו נכללת במחיר השיפוץ, המהנדס קונסטרוקטור, מר מרדכי אדלר. החברה שיפצה עד כה בהנחה של כ-30% שיפוצי בניינים מסוכנים וזאת מחיר בהוזלה משמעותית להורדת צו מבנה מסוכן, בתים מסוכנים שקיבלו צו מעיריית רמת-גן וגבעתיים.

מור בניה מובילה כיום מחיר תחרותי מול חברות וקבלנים העוסקים בשיפוץ בניינים מסוכנים בגוש דן. החברה מציעה מחיר אטרקטיבי במיוחד בשיפוץ כולל , הסרת צו מבנה מסוכן וביטול ההליכים נגד ועד הבית.

מנכ"ל החברה, גבי מור, מחזיק ב-190 אישורים של בניינים ששופצו על ידו, כאשר מתוכם הוגדרו כ-90 בניינים מסוכנים.

החברה, בבעלות גבי מור, קיבלה את פרס בית העסק הנבחר, מהנדס עיריית תל-אביב במחלקת בתים מסוכנים, מדור מבנה מסוכן בעיריית תל-אביב .

קיימים אישורי סיום שיפוץ וביטול צווים לכ-90 בניינים חתומים ע"י מהנדס העירייה על גמר שיפוץ והורדת הצו וביטול ההליכים המשפטיים כנגד הדיירים.