מור בניה מחירון לשיפוץ בניינים

מעטפת קירות החיצוניים של בניינים
מחיר לתיקוני קירות חיצוניים
מחירון מקיף לשיפוץ הבניין בחברה המובילה בישראל

מחירון של מור בניה הינו מחירון המשקף מחיר ריאלי לשיפוץ בניינים. המחיר מורכב מעלות חומרים – כוח העבודה, חישוב שכר של פועלים, חישוב זמן הביצוע, עלות הפיגומים, מחיר החומרים לסוגיהם, מחיר עלות לפוליסת ביטוח לשיפוץ הבניין, מחיר עלות סעיפים שונים שהם מגוונים ומשתנים בהתאם לסוג הבניין, מצבו, גודלו ומיקומו!!

להלן רשימת מחירים לשיפוץ הבניין, לפי הסדר הבא:
המחירים מתאימים לבניין בן 4 קומות
בניין בן 3 קומות יש לקזז 15% בלבד

1. הצעת מחיר ראשוני – 800 ₪
במור בניה ללא עלות חינם!!

2. ביקור מהנדס בודק לבניין כתב כמויות – 1750 ₪.

3. במקרים בהם נדרש קונסטרוקטור לביקורת הנדסית עקב מצב הבטונים, מצב העמודים, הקירות והגג והגירות והברזל, פיקוח צמוד, כל ביקור 800 ₪ + מע"מ. מוערך כ-10 ביקורים

4. עלויות של פיגומים – 28 ₪ משך X 1000 משך ממוצע זמן 28000 ₪.

5. עלות מנופים 1750 ₪ ליום X על יום.

6. עלות גלישה סנפלינג עלות לעבודות גובה יש מקומות שאין כדאיות להרכיב פיגומים, קורות שאין צורך להתקין פיגומים – 6000 ₪.

7. מוערך לשיפוץ כ-8 ימים של עבודה לשני גולשים כל יום

2200 ₪ X 8 = 17,600 ₪.

8. עלות קניות חמרי בניין, חומר שחור, מלט, חול, סיד, שליכט, הובלת וחומרי איטום סיקה וכו' לכל שופיל הבניין בן 4 קומות כ-2000 ₪

9. עלות שכר פועלים 400 ₪ ליום. ארבע פועלים בשטח X500 שקל
2000 שקל ליום X כ-90 יום עבודה. הערכה בלבד: 180,000 ₪.

10. עלויות צבע טמבור או מצ צבע סופרקריל כ-275 שקל לפח, מוערך בבניין 1— מטר כ-100 פח עלות 27,500 שקל. עלות צבע שמן למעקות פח – 5000 ₪.

11. עלות חומרי איטום נגד רטיבות בי זי בונד סיקה מיסטר פיקס סיקה כפ סיקה מוקטופ טורסיף פריימר X כ-5500 ₪.

12. עלות הובלת ועבודות ניקוי השטח בסיום, 4 עגלות עד 5 + מכולה גדולה כולל שכר עובד ניקיון וטרקטור, כ-5500 ₪.
עלות פוליסת ביטוח לכל בניין כ-4000 ₪ . כל הסיכומים לקבלנים ולועד הבית.

מחיר סופי מוערך לשיפוץ הבניין כ-270,000 ₪ כולל כל הסעיפים.

IMG-20131115-WA0001