קבלני שיפוץ בתים, בניינים ומבנים מסוכנים

מור בניה
קבלני שיפוץ בתים, בניינים ומבנים מסוכנים
פיקוח על הבנייה
מנהל הנדסה / אגף הנדסה

מדובר מבנים מסוכנים בעירייה

חברת "מור בניה" מחזיקה 190 אישורי גמר של בניינים משותפים, ובניינים מסוכנים. החברה בהנהלת אבי מור, מנכ"ל "מור בניה" קיבלה כ-95 אישורי סיום שיפוץ ביצוע של בניינים ובתים.

כיום, נותנת החברה מחיר תחרותי לבעלי בניינים וכ-30% הנחה!! לבתים שהוגדרו כמבנים ובניינים מסוכנים. החברה מחזיקה בכ-95 אישורים על ביטול צווים של מינהל אגף ההנדסה והפיקוח על הבנייה במספר רב של עיריות ברחבי גוש דן. אישורי סיום שיפוץ ממחלקות בתים מסוכנים. כמו כן מטפלת החברה בביטול ההליכים המשפטיים שהוצאו נגד בעלי הנכסים, כולל הורדת הצו לבניין מסוכן שהגדרתו "מסוכן" ושמהנדס העירייה קבע כי מדובר בבניין שמהווה סכנה לציבור המחזיק בו.

בניין שעונה להגדרה מסוכן, בניין שהוגדר כמבנה מסוכן ומהווה סכנה לשלום הציבור ולמחזיקיו מקבל מידית התראה ממנהל ההנדסה בעירייה ובו נקבע זמן קצוב שניתן לבעלי הנכס כדי לדאוג לטיפול בהורדת הליקויים הקונסטרוקטיבים וההנדסיים. מהנדס מלווה חייב לפקח על העבודות מטעם הדיירים או, לחילופין, מטעם הקבלן, לפקח על העבודות המבוצעות באתר הבניין, קרי, טיפול שוטף וצמוד, כולל הוצאת דו"חות, ביקורת של מהנדסים הכוללים דו"ח מפורטים ומצויירים של כל העבודות הנדרשות לביצוע לשיקום הבניין. שיקום הבטונים הפגומים והורדת חלקים רופפים של טיח נופל וחלש בקירות במרפסות במעקה ובקרניזים, כולל חדר מדרגות, גדרות וכו'.

התיקון מחוייב להיות מקיף של כל הקירות החיצוניים, כולל שיקום המרפסות, הכול בפיקוח מהנדס קונסטרוקטור, ל__________.

לגבי מור, מנכ"ל "מור בנייה" יש בגוש דן "כ-4000 בניינים מסוכנים". בתים שהוגדרו "כמסוכנים לציבור" ובחלק מהבניינים לא מבצעים את הודעות העירייה וע"י כך מסכנים את עצמם, את הציבור עד כדי כך שישנם בניינים נטושים בחלקם. הנזק שנגרם לקונסטרוקטה ולשלד הבניין גדל מחודש לחודש במיוחד בתקופת החורף, בשל חדירת כמות גדולה של מים, המפוררת את הבלוקים.

חברת מור בניין בשיתוף עם מהנדסים פרטיים ובתאום עם מחלקת ההנדסה מדור מבנים מסוכנים, דואגת להליך מהיר וטיפול יעיל ביותר לשיקום הבניין, קירות חוץ, מרפסות, מעקה הגג וכו' עד לקבלת אישור חתום ממהנדס העירייה על ביטול הצו ולהורדת הטיפול, קרי, ההליך המשפטי מול מחזיקי הנכסים.