שבילי שיש ואבן

שבילי פלטות שיש בכניסה לחצרות הבניין, דוגמאות אבן שיש תוצרת הארץ ותוצרת חוץ, הרכבת השיש על משטח בטון.