שיקום ושיפוץ בניין מסוכן

הצעה לשיקום ושיפוץ בניין שהוכרז כמסוכן והורדת צו מבנה מסוכן

גבי מור, מנכ"ל

ועד בית נכבד,

רצ"ב הצעת מחיר של חברת מור בנייה המתייחסת להורדת הצו מבנה מסוכן על-פי בקשת המהנדס של עירית תל אביב .

IMG-20131115-WA0001

חברתנו שיפצה כ190 בנינים בתל אביב- יפו , כ 80 בנינים שיפוץ מורחב וכ 110 בנינים שהוכרזו מסוכנים בכל רחבי העיר תל אביב. ברשותנו אישורים של עירית תל אביב על סיום העבודות וביטול הצווים שהוצאו לבנינים המסוכנים. ביצוע השיפוץ מתבצע על-ידי פיגומים מסביב לבניין, בחלקים קטנים על-ידי במות הרמה,בנוסף מנופי גובה ובמקומות קלים על-ידי סנפלינג.  85% עד 90% בפיגומים נייחים, סנפלינג במקומות שהפיגומים לא נכנסים כתוצאה ממורכבות הפעולה.

הטיפול כולל שיקום הבטונים על-פי מפרט טכני של מהנדס שלנו. מצורפת הצעת מחיר, מפרט טכני מקיף על אופן ביצוע התיקונים בבניין, מפרט מיוחד של טיפול בברזל הזיון, התפוררות הבטון והטיח ,התנפחות הקירות , שברים בקירות החיצוניים,פיצוצים במעקות, התפרקות גגונים. מעקה הגג,מרפסות קירות החוץ.

הטיפול המקיף על-ידי שיקום הבטונים מצריך מיומנות וחומרים בעלי תו תקן כגון סיקה, יציקת בטונים,שפשוף ברזל במלטשה, הרכבת ברזל חדש לחיזוק היציקות בברזל ישן שהתגלה, מריחת סיקה מונוטופ 110 וגמר של סיקה רפ. בנוסף תפסנית ליציקות חלשות ויציקת בטון במקומם.טיפול בכל הסדקים בבניין בחומרים לאיטום כגון סיקה שוויצרי, תיקוני טיח כלליים בכל מעטפת קירות החוץ, סגירת התריס והסדקים.

בנוסף שטיפת הבניין בקיטור לחץ 180 אטמוספרות להורדת חלקי פיח שמנים וצבע ישן. פרוק של כל הטיח הרופף והפגום בלבד כולל פתיחת חגורות ובטונים נפוחים על-ידי פטישון חציבה חשמלי.

עם סיום השבירות , הזמנת מהנדס מטעם חברתנו שמבצע בדיקה ונותן דו"ח על מצבו הקונסטרוקטיבי של הבניין ביחס לצו המבנה המסוכן. עם קבלת הדו"ח המשך ביצוע של תיקון ושיקום הקירות על-פי מפרט טכני מקיף שהועבר לבניין לפני התחלת השיפוץ  ולפי המלצותיו של המהנדס בדו"ח

בסיום העבודות , הזמנת מהנדס ממדור מבנים מסוכנים בעירית תל אביב בתיאום עם נציג מחברתנו , לשם סיור בבניין וקבלה של מסמך סופי שמבטל את צו המבנה המסוכן  ובנוסף הפנייה למחלקה המשפטית לביטול ההליך המשפטי.